Những cô gái Rejoice của chúng tôi

Rejoice đem đến cho bạn sự tự tin, xoá tan mọi rối ren muộn phiền trong cuộc sống

Hãy vui mừng, câu chuyện về cô bé Sassy của chúng tôi.